Ramsåg och hyvleri

Byggd av två driftiga bröder år  1919-1921. Därpå sågverksrörelse under 50 aktiva år. Bävsjöryd Såg är en välbevarad äldre sågverksmiljö som ligger naturskönt ca. 3 km söder om Lerums station, ung. 20 km från Göteborg.

Arbetslivsmuseum

Efter 12 års omfattande restaureringsarbeten återinvigdes sågenvåren 2005. Nu drivs den som ett spännande arbetslivsmuseum där årliga Öppet-Hus dagar med café och holkverkstad.

Kommande aktiviteter

2022-10-08  Holkverkstad, korvgrillnig, café.

2022-11-12  Julpyssel

Föreningen Bävsjöryd Såg är en ideell förening för att Sågen i Bävsjöryd skall kunna fortleva. Under åren 1993 – 2005 restaurerades sågens byggnader, maskineri och kringmiljö. Idag ansvarar föreningen för sågen och administrerar verksamheten.