Holkverkstad

Kom och besök holkverkstaden och snickra din egen holk för fåglar, fladdermöss eller ”annat”.

Öppet 10-15.